ANBI status

Go Ape Foundation is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De ANBI-status is in het leven geroepen door de Belastingdienst. Dit zijn zogenoemde Algemeen Nut Beogende instellingen. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen waarop de belastingdienst ook controleert. Zo moeten tenminste 90% van de activiteiten het algemeen nut dienen en mag de instelling geen winst maken.

Verder is een ANBI verplicht gegevens als jaarstukken op haar website te publiceren. Zo’n ANBI status geeft een aantal belastingvoordelen. Zo hoeft een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Verder mogen donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschaps-belasting.

CBF erkenning

Go Ape Foundation is door het CBF aangemerkt als een Erkend Goed Doel.

Het CBF (voorheen Centraal Bureau Fondsenwerving) streeft naar een toekomst waarin Erkende Goede Doelen het volle vertrouwen genieten van het publiek en organisaties professioneel opereren. Om dat te bereiken, zet het CBF zich ervoor in dat zoveel mogelijk goede doelen de Erkenning hebben en dat zoveel mogelijk mensen hier bekend mee zijn. Zodat we uiteindelijk kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Elk in Nederland gevestigd goed doel dat een maatschappelijke hoofddoelstelling heeft en fondsen werft, kan de Erkenning aanvragen bij het CBF. Ook kleine of recent opgerichte goede doelen kunnen het keurmerk bemachtigen. Voor de Erkenning betaalt het goede doel een bijdrage die is afgestemd op de grootte van de organisatie.

Na de aanvraag toetst het CBF het goede doel. Daarvoor hanteren ze verschillende normen. Zo onderzoeken ze onder andere of de missie van de organisatie is vertaald in activiteiten die daarbij passen, hoe deze activiteiten worden gefinancierd en welke maatregelen de organisatie neemt om belangenverstrengeling te voorkomen. Hoe groter de organisatie is, hoe strenger de criteria zijn. Naast deze verplichte eisen helpen ze goede doelen om zich verder te professionaliseren.