Disclaimer & Privacy

Stichting Go Ape Foundation onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens registreert Stichting Go Ape Foundation?

Stichting Go Ape Foundation registreert toegestane gegevens zoals:

 • achternaam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger, postvoorkeuren;
 • een uniek administratienummer, behorend bij de begunstiger;
 • de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige begunstigers;
 • gegevens die betrekking hebben op de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het donateurschap of de begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de activiteiten van Stichting Go Ape Foundation;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en machtigingen alsmede geefgedrag;
 • persoonlijke gegevens ten behoeve van relatiemanagement;
 • foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten bij Stichting Go Ape Foundation;

Waarvoor gebruikt Stichting Go Ape Foundation uw gegevens?

Stichting Go Ape Foundation gebruikt uitsluitend uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn;
 • het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
 • intern beheer;
 • het behandelen van geschillen;
 • het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Inzage in uw gegevens

Je hebt altijd recht op inzage in jouw gegevens, jouw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Indien je dit wenst kun je dit schriftelijk aanvragen per post of per mail: Stichting Go Ape Foundation t.a.v. administratie Gordelweg 80A, 3037AK Rotterdam
hello@go-ape.nl

Het kan zijn dat we om aanvullende gegevens vragen om zeker te weten dat jij bent wie je zegt dat je bent, om aan jouw verzoek tot inzage te voldoen. Op het verzoek zal Stichting Go Ape Foundation binnen 1 maand reageren via post of per mail.

Als je vindt dat Stichting Go Ape Foundation je verzoek niet (tijdig) honoreert of als je vermoedt dat je persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De website van Stichting Go Ape Foundation

Op de website van Stichting Go Ape Foundation worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie van onze website, type browser, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Stichting Go Ape Foundation haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.

Onze website bevat links naar externe internetpagina’s. Stichting Go Ape Foundation is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s, of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

De toegestane bewaartermijn

Stichting Go Ape Foundation verwijdert/anonimiseert de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen:

 • Na 7 jaar, nadat de begunstiger zijn machtiging heeft stop gezet en geen post van Stichting Go Ape Foundation wenst te ontvangen, in verband met de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten;
 • Na 2 jaar, nadat de begunstiger heeft aangegeven geen donaties/schenkingen te gaan doen (hierbij is geen sprake van een machtiging maar betaling/schenking via eigen acceptgiro’s of overboeking) en geen post meer van Stichting Go Ape Foundation wenst te ontvangen;
 • Binnen 1 maand na het uitoefenen van het recht op verwijdering.
 • Indien de begunstiging is stopgezet maar men wil wel post van Stichting Go Ape Foundation ontvangen, dan worden de persoonsgegevens bewaard.

Vestigingsadres

Stichting Go Ape Foundation, Gordelweg 80A, 3037AK Rotterdam, KvK: 85944106